Artikel

Schulden: moeilijke woorden

Geplaatst op: 24 februari 2015 door Edgie
Laatste update: 04 maart 2015
Schulden: moeilijke woorden

Aanmaning, beslagvrije voet, exploot? In brieven en online kom je veel moeilijke woorden tegen als het over schulden gaat. We hebben de meest voorkomende lastige begrippen voor je op een rij gezet voorzien van uitleg.

A
Aanmaning
Een betalingsherinnering in de vorm van een brief waarin de schrijver vraagt om betaling van een nog openstaande rekening.

Algemene voorwaarden
Een mooi woord voor de ‘kleine lettertjes’. Het zijn de voorwaarden waaronder je bijvoorbeeld iets koopt of een contract afsluit.

B

Beslagvrije voet
Als je grote schulden hebt is de ‘beslagvrije voet’ het deel van je inkomen wat je niet hoeft te gebruiken voor het aflossen van je schulden. Dit geld mag je zelf houden en besteden. Met dit geld kun je bijvoorbeeld de huur, boodschappen en je verzekering betalen. 

Beslaglegging
Als er beslag wordt gelegd op iets, dan is dit niet meer van jou. Een schuldeiser kan beslag leggen op je loon, je uitkering, je spullen of je huis. Het geld en de spullen worden ingenomen, je kan er dan niet meer bij.

Betalingsherinnering
Dat is een brief die je krijgt als je een rekening niet betaald hebt en de datum waarop je moest betalen al voorbij is. De organisatie aan wie je nog moet betalen stuurt deze brief. Bijvoorbeeld de telefoonmaatschappij, of de verhuurder van je kamer of huis.

Betalingsregeling
Je kunt zelf een regeling treffen met je schuldeisers. Je spreekt dan bijvoorbeeld af dat je binnen een bepaalde periode je schulden in stukjes (termijnen) betaalt. Als de schuldeiser akkoord gaat met jouw voorstel dan heet dat een minnelijke schuldregeling. Lukt dit je niet zelf, dan kun je ook hulp krijgen om een betalingsregeling af te spreken.

Betekenen
Een woord dat je vast wel kent, maar dat in officiële brieven anders gebruikt wordt. Als een gerechtsdeurwaarder een brief ‘betekent’, dan wordt bedoeld dat die brief persoonlijk wordt afgegeven. Zo weten ze zeker dat de brief bij de juiste persoon aan is gekomen.

Bewindvoerder
Iemand die beslissingen neemt over je geldzaken, dit doe je dan niet meer zelf. Hij of zij wordt door de rechtbank gevraagd dit te doen. Je krijgt dus niet zomaar een bewindvoerder. 

D
Dagvaarding
Eén officiële, schriftelijke oproep om voor een rechter te verschijnen. Het is de eerste stap in rechtszaak. Er staat in waar het in de zaak om gaat en wat er van je wordt gevraagd.

Debiteur
Dat is de persoon die een schuld heeft en geld moet betalen. Ook wel schuldenaar.

Deurwaarder
Een deurwaarder wordt ingeschakeld door een schuldeiser om ervoor te zorgen dat je de schuld gaat betalen. Ook zorgt een deurwaarder ervoor dat een beslissing van een rechter (een vonnis) wordt uitgevoerd. 

Dwangbevel
Dit is een brief van de overheid. Door dat 'bevel' krijgt de overheid de mogelijkheid om geld bij die persoon te halen die schulden heeft. Voordat een dwangbevel mag worden uitgevaardigd moet je eerst zijn een of meerdere betalingsherinneringen (aanmaningen) hebben gehad.

E
Exploot / Exploit

Een brief van de (gerechts)deurwaarder waarin staat dat een vonnis of een dagvaarding bij een persoon is afgeleverd. Het is dus het bewijs dat je de brief van de rechtbank ontvangen hebt zodat je niet meer kan zeggen dat je het niet hebt gekregen. F

Factuur
Een brief waarin staat hoeveel je moet betalen en aan wie. 

Faillissement

Situatie waarin je terecht kunt komen als je niets doet aan je schulden en een schuldeiser daarom naar de rechtbank stapt. Het is absoluut geen oplossing voor je schulden, die blijven gewoon bestaan.

G
Gerechtsdeurwaarder
Een deurwaarder wordt ingeschakeld door een schuldeiser om ervoor te zorgen dat je de schuld gaat betalen. Ook zorgt een deurwaarder ervoor dat een beslissing van een rechter (een vonnis) wordt uitgevoerd.

I
Incassobureau
Een incassobureau is een bedrijf dat ingeschakeld wordt door andere bedrijven om ervoor te zorgen dat schulden betaald worden. 

In naam der koning
Dit staat boven officiële stukken, zoals bijvoorbeeld een dwangbevel van de deurwaarder. Als je dat ziet staan gaat het om een belangrijk stuk, waarmee de deurwaarder allerlei officiële dingen meedeelt, die je echt moet weten.

K
Kredietbank
De Kredietbank is een overheidsinstelling die je helpt als je zelf niet meer uit de schulden kunt komen. 


Kwijting (finale kwijting)
Bij finale kwijting van schulden is het zo dat je schuldenvrij bent na afloop van een schuldregeling. De schuldeiser kan na afloop geen deurwaarder of incassobureau meer inschakelen. Wel moet je je bestaande schuld eerst hebben afgelost.

L
Loonbeslag
Als je salaris, loon of uitkering direcht naar de schuldeiser gaat en niet eerst op je rekening wordt gestort. Dit mag alleen een rechter beslissen.
Lees meer over loonbeslag.

M
Minnelijke regeling
Een oplossing voor je schulden zonder dat daaraan een rechter te pas komt, alles wordt dus in onderling overleg geregeld.

Schuldeiser
Een persoon of bedrijf waaraan iemand nog geld moet betalen.

Schuldenaar
Iemand die nog geld moet betalen/ iemand die schulden heeft.

Schuldsanering
Als je je schulden niet zelf meer op kunt lossen kun je hulp krijgen van de schuldsanering. Samen zet je dan je inkomsten en uitgaven op een rij en maak je een plan om je schulden af te lossen. Je kunt hiervoor terecht bij de gemeente waar je woont.

T
Tenaamstelling
Het op iemands naam zetten of staan van iets. Een auto of een bankrekening bijvoorbeeld staat altijd op van iemand. Dat betekent dat deze persoon ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de auto of de bankrekening.

V

Vonnis
Een beslissing van een rechter, die verbonden is aan een rechtbank.

Vordering
Een vordering is een bedrag wat je nog moet betalen. Vaak krijg je een brief waarin dit bedrag gemeld wordt. Een telefoonmaatschappij eist bijvoorbeeld geld van iemand omdat de telefoonrekening nog niet betaald is.

W
Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
Een oplossing voor je schulden met hulp van een rechter die samen met een bewindvoerder bepaalt hoe dat gebeurt.

Heb jij geldtips, ervaringen of weet jij de leuke gratis evenementen te vinden?

Deel je eigen tip

Tips

Lees alle artikelen
die voor jou interessant zijn.